Лист | Довідник

Діючі стандарти, сортамент: сталь листова гарячекатана

Вимоги стандарту поширюється на листову гарячекатану сталь шириною 500 мм і більше, що виготовляється в листах товщиною від 0,5 до 160 мм і рулонах товщиною від 1,2 до 12 мм.
Листова сталь підрозділяється:
а) за точністю прокатки:
підвищеної точності -А;
нормальної точності -Б;
б) за площинністю:
особливо високої площинності – ПЗ;
високої площинності – ПВ;
покращеної площинності – ПУ;
нормальної площинності – ПН;
в) характером кромки:
з необрізною кромкою – АЛЕ;
з обрізною кромкою – Про;

За погодженням споживача з виробником інтервали за шириною можуть бути меншими, ніж зазначені.
Граничні відхилення по ширині сталі з кромкою, що поставляється в рулонах, не повинна перевищувати:
+ 5 мм – при ширині від 500 до 1000 мм вкл.;
+ 10 мм – за ширини св. 1000мм.
Граничні відхилення по ширині сталі з обрізною кромкою, що поставляється в листах, не повинні перевищувати норм, зазначених у таблиці:

Ширина сталі мм

Граничні відхилення сталі за товщиною, мм

до 3,9

св.3,6 до 12

св.12 до 60

св.60до100

св100до160

До 800

+6

Св. 800

+10

До 1500

+10

Св.1500

+15

Всі ширини

+25

+50

+75

 

Граничні відхилення по ширині сталі, прокатаної на безперервних станах і поставляється з необрізною кромкою, не повинні перевищувати:
+ 20 мм – за ширини до 1000 мм;
+ 30 мм – при ширині понад 1000 мм.
Граничні відхилення по довжині сталі, прокатані полистом, не повинні перевищувати норм, зазначених у таблиці:

Довжина сталі мм

Граничні відхилення по довжині сталі, мм.

до 3,9

св.3,9до16

св.16до60

св.60до100

св.100до160

До 15000

+ 10

Св. 1500

+ 15

До 2000

+ 10

Св. 2000 до 6000

+ 25

Св. 6000

+35

До 3000

+ 15

Св.3000 до 6000

+ 25

Св. 6000

+40

Всі довжини

+ 50

Всі довжини

+ 75

Граничні відхилення по довжині сталі, прокатаної на безперервних станах та порізаної на листи, не повинні перевищувати норм, зазначених у таблиці:

Довжина сталі мм

Граничні відхилення по довжині сталі при товщині, мм.

до 3,9

св.3,9

До 1500

+ 15

Св. 1500

+ 20

До 3000

До 3000

Св. 3000

+ 25

Відхилення від площинності на 1 м довжини сталі, що поставляється в листах, не повинні перевищувати норм, зазначених у таблиці:

Вигляд площинності

Відхилення від площинності при товщині сталі, мм

0,5 – 1,4

1,5 – 3,9

4,0 і вище

Особливо висока

8

8

5

Висока

10

10

8

Поліпшена

15

12

10

Нормальна

20

15

12

Серповидність сталі, що поставляється в рулонах, має перевищувати 10мм на довжині 3м.
Сталь, що поставляється в листах з кромкою обріза, повинна бути обрізана під прямим кутом. Косина різання та серповидність не повинні виводити лист за номінальний розмір.
При поставці сталі в листах і в рулонах з необрізною кромкою надриви та інші вади (якщо вони є на кромках) не повинні перевищувати половини граничних відхилень по ширині та виводити листи за номінальний розмір за шириною, вказаний у замовленні.
Сталь, що поставляється в рулонах, не повинна мати скручених і зім’ятих кінців.
Допускаються в окремих місцях загнуті кромки під кутом трохи більше 90 градусів.
Телескопічність сталі, що поставляється в рулонах, не повинна перевищувати норм, зазначених у таблиці:

Товщина сталі мм

Ширина сталі мм

Телескопічність рулону мм

До 2,5

До 800

Св. 800

50

100

Св. 2,5

До 800

Св. 800

35

70

Перевищення внутрішнього або зовнішнього витка над поверхнею торця рулону не є телескопічності.
Нещільне прилягання двох зовнішніх витків рулону не є бракувальною ознакою.
Вимірювання товщини сталі проводять:
а) на листах – на відстані не менше 100 мм від торця та 40мм від кромок;
б) на рулонах – на відстані не менше 40 мм від кромок та 2 м від кінця рулону.
Ширина сталі, що поставляється в рулонах, вимірюється на відстані не менше ніж 2 м від кінця рулону. Кінці неповної ширини не повинні перевищувати ширину рулону.
Відхилення від площинності сталі, що поставляється в листах, визначається максимальною стрілою прогину між поверхнею і прикладеною до нього в будь-якому напрямку метровою лінійкою.
Сталь, що поставляється в рулонах, може складатися не більше ніж з двох шматків (окремих або з’єднаних зварним швом). Відношення довжин шматків в одному рулоні не повинно бути менше ніж 1/5. Внутрішній діаметр сталі, що поставляється в рулонах, має бути не менше 650 мм і не більше 1000 мм, а маса рулону листової сталі не більше 20 тонн.